Kitap Bölümlerimiz

Akgündüz, D. (2018). STEM eğitiminin kuramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi. Devrim Akgündüz (Ed.), Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi (s.19-49) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Akgündüz, D. (2018). İlkokul ve ortaokul fen bilimleri eğitiminde STEM uygulamaları. Devrim Akgündüz (Ed.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi (s.169-200) içinde.  Ankara: Anı Yayıncılık.

Akgündüz, D. ve Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde STEM eğitimi uygulamaları. Devrim Akgündüz (Ed.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi (s.135-167) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Akgündüz, D. ve Ertepınar, H. (2018). Eğitim fakültesinde bütünleşik fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) öğretimi. Devrim Akgündüz (Ed.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi (s.285-318) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Akgündüz, D. (2016). Yeni nesil okulda teknoloji entegrasyonu. Mustafa Yavuz (Ed.), Yeni Nesil Okul-Araştıran Okul (s.135-185). Konya: Eğitim Yayınları

Akgündüz, D. (2014). Harmanlanmış/ Hibrit Öğrenme Modeli ve Sosyal Medya. Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları içinde  (s.104-108). İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.