Ulusal ve Uluslararası Makalelerimiz

SSCI, SCI, SCI-Expanded, AHCI ve Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler Wright, B. & Akgunduz, D. (2018).  The relationship between technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy belief levels and the usage of Web 2.0 applications of pre-service science teachers. World Journal on Educational Technology: Current Issues (WJET), 10(1), 52–69. DOI:…

Explore More

Kitaplarımız

Akgündüz, D. (Ed.) (2019). Fen ve matematik eğitiminde teknolojik yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık. Akgündüz, D. (Ed.) (2019). Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık. (2. baskı) Akgündüz, D. (2019). 2. sınıf STEM öğrenci fasikülü-2. İstanbul: Aydın Basın Yayın Akgündüz, D. (2019). 3. sınıf STEM öğrenci fasikülü-2.…

Explore More

Kitap Bölümlerimiz

Akgündüz, D. (2018). STEM eğitiminin kuramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi. Devrim Akgündüz (Ed.), Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi (s.19-49) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık. Akgündüz, D. (2018). İlkokul ve ortaokul fen bilimleri eğitiminde STEM uygulamaları. Devrim Akgündüz (Ed.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi (s.169-200) içinde.  Ankara: Anı Yayıncılık. Akgündüz, D. ve…

Explore More

Konferans Bildirilerimiz

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Uygur, E., Yılmaz, H., Akgündüz, D., Uygur, M., & Kaya, A. (2018). Çevre eğitimine yeni bir bakış: Çevreci STEM projesi. Presented at the ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE Akgunduz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M. & Türk, Z. (2018). A…

Explore More