2033 Eğitim Vizyonu

2033 TÜRKİYE EĞİTİM POLİTİKALARI STRATEJİ BELGESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi, kitabın tasarımcısı olan Baş Editör Doç. Dr. Devrim Akgündüz liderliğinde 2023-2033 yılları arasında eğitim politikalarına yön verecek bir eğitim politikaları vizyon kitabını oluşturarak yayımlamıştır.

PDF İNDİRİN

2033 Eğitim Vizyonu – Baş Editör: Doç. Dr. Devrim Akgündüz

Bu eğitim politikaları kitabı, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı 2023 yılından itibaren ilk 100 gün, ilk 5 yıl ve ikinci 5 yılda yapılacakları ve 10. yıl sonunda nelerin başarılmış olması gerektiğini alanlara göre tasnif edip bir gelecek projeksiyonu sağlamak için oluşturuldu. Türkiye’nin eğitim sistemi ile ilgili pek çok sorun bulunmaktadır. Her soruna bir hedef ortaya konması mümkün değildir. Bu yüzden bu eğitim vizyonu kitabı, öne çıkan sorunların çözümüne odaklanmıştır.

2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesinde, başarı, fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği, beceri ve yetkinlikler ve fırsatlarla ilgili 327 eksiklik ve yetersizlik tespit edilerek bunlara yönelik toplam 1132 adet hedef ve başarı kriteri oluşturulmuştur.

Vizyon kitabında ele alınacak 16 başlık belirlendi. Bunlar:

Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim, Eğitim Yönetimi ve Yönetici Yetiştirme, Erken Çocukluk Eğitimi, İlkokul Eğitimi, Ortaokul Eğitimi, Lise Eğitimi, Mesleki Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Özel Eğitim, Üstün/Özel Yetenekliler Eğitimi, Özel Öğretim Kurumları, Bilgisayar Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, STEM Eğitimi, Okul Dışı Öğrenmedir. Bu başlıklar bölüm olarak ele alınmayan başka alanları da içermektedir.

İlgili alanlardaki başarı eksiklikleri, fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile ilgili eksiklikler, beceri ve yetkinliklerle ilgili eksiklikler ele alınarak değerlendirildi. Bunların arkasından da önümüzdeki fırsatların değerlendirilmesi sağlandı.

Politika belgesinde her alanda ilk 100 gün (acil eylem hedefleri), 2023-2028 dönemi (ilk 5 yıl) ve 2028-2033 dönemi (ikinci 5 yıl) ile ilgili ana hedef ve alt hedefler ortaya kondu.

Her bir dönemde aşağıdaki unsurlar değerlendirilerek hedefler oluşturulmuştur:

  • Eğitimde Fırsat Eşitliği
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Teknolojik Dönüşüm
  • Beceri ve Yetkinlik
  • Etik Değerler
  • Sürdürülebilir Kalkınma, Üretim ve İnovasyon
  • İçerik ve Öğretim Programı
  • Fiziksel Olanaklar
  • İnsan Kaynağı ve Organizasyonel Katkı
  • Sosyal Olanaklar

En son olarak 2033 yılında ilgili alanda elde edilmiş olacak genel başarı kriterleri; ikinci kısımda, ilgili alanda elde edilmiş olacak fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri; üçüncü kısımda ise ilgili alanda elde edilmiş olan beceri ve yetkinlik kriterlerine yer verildi.

KİTAPLA İLGİLİ SAYILAR
BÖLÜM SAYISI 16
YAZAR SAYISI / EMEĞİ GEÇEN 49/8
Tespit Edilen Başarı Eksikliği 83
Tespit Edilen Fırsat Eşitsizliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 78
Tespit Edilen Beceri ve Yetkinlik Eksikliği 83
Tespit Edilen Fırsat 83
TOPLAM TESPİT SAYISI 327
İlk 100 Gün Toplam Ana Hedef Sayısı 16
İlk 100 Gün Toplam Alt Hedef Sayısı 102
2023-2028 Toplam Ana Hedef Sayısı 56
2023-2028 Toplam Alt Hedef Sayısı 339
2028-2033 Toplam Ana Hedef Sayısı 56
2028-2033 Toplam Alt Hedef Sayısı 271
2033 Toplam Genel Başarı Kriteri Sayısı 110
2033 Toplam Fırsat Eşitsizliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Başarı Kriteri Sayısı 84
2033 Toplam Beceri ve Yetkinlik Başarı Kriteri Sayısı 98
TOPLAM HEDEF ve BAŞARI KRİTERİ SAYISI 1132

Bu belge ile Türkiye’nin eğitim sistemi, sadece ulusal standartlara değil, uluslararası standartlara da uygun hale getirilecek ve ülkemizin geleceği için önemli bir adım atılmış olacaktır. Türkiye, daha iyi bir eğitim sistemi sayesinde, çağın gerektirdiği nitelikli insan kaynağına sahip olacak ve dünya ile rekabet edebilir hale gelecektir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm paydaşların iş birliğiyle hareket ederek, belirlenen hedeflere odaklanması gerekmektedir.

Research paper thumbnail of 2023-2033 STEM Eğitimi

2023-2033 STEM Eğitimi

Research paper thumbnail of 2023-2033 Eğitim Teknolojileri

2023-2033 Eğitim Teknolojileri

Research paper thumbnail of 2023-2033 Mesleki Teknik Eğitim

2023-2033 Mesleki Teknik Eğitim

Research paper thumbnail of 2023-2033 Lise Eğitimi

2023-2033 Lise Eğitimi

Research paper thumbnail of 2023-2033 Ortaokul Eğitimi

2023-2033 Ortaokul Eğitimi

Research paper thumbnail of 2023-2033 Erken Çocukluk Eğitimi

2023-2033 Erken Çocukluk Eğitimi

Research paper thumbnail of 2023-2033 Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

2023-2033 Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

Research paper thumbnail of Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına Girerken 2033 Eğitim Vizyonu

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına Girerken 2033 Eğitim Vizyonu