Konferans Bildirilerimiz

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uygur, E., Yılmaz, H., Akgündüz, D., Uygur, M., & Kaya, A. (2018). Çevre eğitimine yeni bir bakış: Çevreci STEM projesi. Presented at the ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

Akgunduz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M. & Türk, Z. (2018). A Research about integration of STEM education into curriculum. Presented at the World STEM Education Conference – 8-10 June 2018. Istanbul, Turkey

Oran, Y., Akgunduz, D., Adiguzel, Z. & Altingovde, E. (2018). STEM education applications in vocational technical schools: Example of MOSTEM. Presented at the World STEM Education Conference – 8-10 June 2018. Istanbul, Turkey

Ozcelik, A. & Akgunduz, D. (2018). Monitoring of the talented students trained in STEM education. Presented at the World STEM Education Conference – 8-10 June 2018. Istanbul, Turkey

Barutcu, M., Akgunduz, D., Aydin, B., Er, A., Baris, M. (2018). The effects of STEM education approach on teaching processes. Presented at the World STEM Education Conference – 8-10 June 2018. Istanbul, Turkey

Akgunduz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Türk, Z. (2018). An evaluation on STEM education in Turkey. Presented at the World STEM Education Conference – 8-10 June 2018. Istanbul, Turkey

Sarıcan, G. & Akgunduz, D. (2017). Bütünleşik fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin başarı ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi. Presented at the 3rd International Conference on Education, Distance Education and Educational Technology

Wright, B. & Akgunduz, D. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB öz-yeterlik inanç düzeyleri ile Web 2.0 uygulamaları kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Presented at the 3rd International Conference on Education, Distance Education and Educational Technology

Akgunduz, D. ve Ertepınar, H. (2016). Eğitim fakültelerinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) öğretimi dersi. Presented at the 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS).16-18.05.2016. Rize, Turkey

Sayraci, N. ve Akgunduz, D. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. Presented at the Congress of the New Trends In Higher Education: Keeping Up With The Change. 12-13.04.2016. Istanbul, Turkey

Çetintaş, A. ve Akgunduz, D. (2016). Öğretmenlerin Eğitimde Sosyal Ağları Kullanma Durumları. Presented at the Congress of the New Trends In Higher Education: Keeping Up With The Change. 12-13.04.2016. Istanbul, Turkey

Akpınar, B. C. ve Akgunduz, D. (2016). Akademisyenlerin Okul, Eğitim ve Toplum Hakkındaki Görüşleri. Presented at the Congress of the New Trends In Higher Education: Keeping Up With The Change. 12-13.04.2016. Istanbul, Turkey

Atay, H. ve Akgunduz, D. (2016). Mesleki ve teknik liselerde görev yapan yöneticilerin okul kültürü algı düzeylerinin incelenmesi. Presented at the Congress of the New Trends In Higher Education: Keeping Up With The Change. 12-13.04.2016. Istanbul, Turkey

Soyata, K. ve Akgunduz, D. (2016). İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin dil laboratuvarı dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Presented at the Congress of the New Trends In Higher Education: Keeping Up With The Change. 12-13.04.2016. Istanbul, Turkey

Demirkaya Aygün, N. ve Akgunduz, D. (2016). Mesleki eğitim yönetici ve öğretmenlerinin penceresinden kız meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Presented at the Congress of the New Trends In Higher Education: Keeping Up With The Change. 12-13.04.2016. Istanbul, Turkey

Akgunduz, D. ve Akınoğlu, O. (2015). The Effect of Blended Learning and Social Media-Supported Learning on The Students’ Attitude And Self-Learning Skill in Science Education. Presented at the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE). 24-26.04.2015. Istanbul, Turkey

Akgunduz, D. (2015). Evaluating the Science Points in Scope of Finland, China, Singapore, Korea, OECD and Turkey Related to PISA 2012 Information Communication Technology (ICT) Questionnaires. Presented at the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE). 24-26.04.2015. Istanbul, Turkey

Akgunduz, D. ve Çiçekli, Esra. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Presented at the 1st International Conference on Distance Education and Educational Technology. 21-23 Mayıs 2016.  Istanbul, Turkey.

Akgunduz, D. (2015). FATİH projesi öğretmen hizmet içi eğitim programına yönelik bir öneri. Presented at the 1st International Conference on Distance Education and Educational Technology. 21-23 Mayıs 2016.  Istanbul, Turkey

Akgunduz, D. (2015). Eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon alan fakültelerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarinin incelenmesi. Presented at the International Teacher Education Conference. St. Petersburg, Russia

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Özçelik, A. ve Akgündüz, D. (2016). STEM eğitimi alan üstün/özel yetenekli öğrencilerin izlenmesi 1. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde İyi Uygulamalar Çalıştayı. 02-03.09.2016. TÜZYEKSAV. Ankara

Özçelik, A. ve Akgündüz, D. (2016). Üstün/özel yetenekli öğrenciler için okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D. ve Ertepınar, H. (2016). Türkiye’de ilk: Dezavantajlı öğrenciler, üstün/özel yetenekliler ve özellikle kızlar için STEM Eğitimi projesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D. (2016). Türkiye’de ilk: STEM öğretmeni sertifika programı. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D. (2016). STEM eğitimi alan öğretmenlerin STEM eğitimi ve bileşenleri ile ilgili görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D., Kınık Topalsan, A., Ertepınar, H. (2016). Dezavantajlı öğrenciler için yapılan STEM eğitimine katılan öğrencilerin yansıtıcı problem çözme becerileri ve bilimsel yaratıcılıklarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon