Kimdir?

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamladı. MEB ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. STEM eğitimi, proje hazırlama teknikleri ve yönetimi, harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya, eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, uluslararası değerlendirme sınavları ve eğitimde inovasyon ile ilgili on binlerce öğretmen, yönetici ve öğrenciye konferans, seminer ve hizmet içi eğitim verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti ile IVLP (2009) ve yürütücüsü olduğu STEM projesi (2014) kapsamında ABD’de 10 Eyalet ve 32 şehirde 50 toplantıya katıldı. ABD’de Bilim Merkezleri, Müzeler, Düşünce Kuruluşları, Bakanlıklar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Okullar, Kütüphaneler, Yerel Yönetimler ve Enstitülerde temaslarda bulundu. 2006’da Türkiye’nin ilk proje sitesi olan Proje Okulunu projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), World STEM Organizasyonunu (worldstem.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurdu. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yaptı. TÜBİTAK, UNESCO, TÜSİAD, Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı fonlu STEM projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği, STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Ayrıca; STEM Laboratuvarı, STEM Okulu ve STEM Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan STEM Öğretmeni Sertifika Programını (www.stemokulu.com), World STEM Education Conference (worldstemed.org) ve World STEM Festival (worldstemfest.org) adlı organizasyonları yönetmektedir.

He completed his undergraduate and graduate studies at Gazi University, and his doctorate in Science Education at Marmara University. He gave conferences, seminars, and in-service training to more than ten thousand teachers and students on STEM education, project management, blended learning, technology integration in education. He established Turkey’s first project school in 2006 and he founded Turkey’s first STEM School, STEM laboratory and STEM Education Research Center in 2015. He is the editor the STEM Education Turkey Report and STEM Education Workshop Report, which are the first reports on STEM education in Turkey. He carried out STEM projects funded by TUBITAK, UNESCO, TUSIAD, and the US State Department. He still has been working as an associate professor at Istanbul Aydin University, Faculty of Education, and Director of STEM Education Research Center. Also, he has been managing STEM Laboratory, STEM Teacher Certificate Program, World STEM Education Conference and World STEM Festival

ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye’nin ilk Proje sitesinin kurucusu

Türkiye’nin ilk STEM Merkezinin kurucusu

Türkiye’nin ilk STEM Laboratuvarının kurucusu

Türkiye’nin ilk STEM Eğitimi raporunun editörü ve yazarı

Türkiye’nin ikinci STEM Eğitimi raporunun editörü ve yazarı

Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programının kuratörü

Türkiye’de bir eğitim fakültesindeki ilk STEM dersinin kuratörü

Türkiye’nin ilk STEM Eğitimi Çalıştayı organizatörü

World STEM Festival organizatörü

World STEM Education Conference organizatörü

Türkiye STEM Eğitimi Birliğinin kurucusu

STEM Okulu kurucusu

2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi kitabının baş editörü ve yazarı

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=Q6czIDEAAAAJ&hl=en

Academia: Devrim Akgunduz

https://aydin.academia.edu/DevrimAkgunduz

Researchgate: Devrim Akgunduz

https://www.researchgate.net/profile/Devrim_Akgunduz

Eğitim Bilgileri

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Fen Bilgisi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1999
Y. Lisans  Fen Bilgisi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 30 Ekim 2002
Doktora  Fen Bilgisi Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 22 Mart 2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Akgündüz, D. (2002). İlköğretim fen bilgisi dersi öğretimi 6. sınıf biyoloji konularında kavram haritalarının kullanılması ve başarıya olan etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şenol Bal

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Akgündüz, D. (2013). Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin başarı, motivasyon, tutum ve kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Doç. Dr. Orhan Akınoğlu

Akademik Unvanlar ve Görevler:

Unvanı Görev Yeri Yıl
Doçent. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi 2019-
Yrd. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Aydın Üniversitesi 2014-2019
Öğretim Görevlisi İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013-2014
Öğretim Görevlisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2013
Öğretim Görevlisi Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi 2008-2010
  1. Diğer Akademik, İdari Görevler
Görevi Kuruluş Tarih
Kurucu/Müdür İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (STEM) 2015/2019-…
Kurucu/Müdür İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBTAM) – ebtam.aydin.edu.tr 2014-…
Bölüm Başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2014-2017
Fakülte Kurulu Üyesi İstanbul Aydın Üniversitesi – Eğitim Fakültesi 2014-2018
Eğitim Çalışma Grubu Üyesi TÜSİAD 2015-…
STEM Çalışma Grubu Üyesi TÜSİAD 2015-…
Bilim Kurulu Üyesi BİL Eğitim Kurumları 2015-…
Eğitim Bilim Kurulu Üyesi Türkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Vakfı 2016-…
Kurucu World STEM Festival – www.worldstemfestival.org 2016-…
Kurucu World STEM Education Conference – www.worldstemed.org 2017-…
Kurucu- Direktör Proje Okulu (Project School-www.projeokulu.com) 2006-…
Kurucu- Direktör STEM Okulu – www.stemokulu.com 2015-…
Kurucu- Direktör Araştıran Öğretmen Akademisi 2015-…
Kurucu Türkiye STEM Eğitimi Birliği 2015-…
Danışman (STEM Eğitimi) Bahçelievler Elit Gençler Eğitim Kurumu 2016-2019
Danışman (STEM Eğitimi) Samsun Atakum Anıt Eğitim Kurumları 2016-2019
Danışman (STEM Eğitimi) BİL Eğitim Kurumları 2016-…
Danışman (STEM Eğitimi) Manisa Organize Sanayii Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018
Danışman (STEM Eğitimi) Vizyon Koleji 2015-2016
Kurucu/Proje Uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi 2008-2010
Genel Yayın Yönetmeni İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Platformu – egitimplatformu.aydin.edu.tr   2014-2017
AKTS & Erasmus Koordinatörü İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2014-2017
Proje Koordinatörü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2005-2010

E-Posta: devrimakgunduz@aydin.edu.tr

E-Posta: devrimakgunduz@gmail.com

STEM Okulu – www.stemokulu.com

Proje Okulu – www.projeokulu.com

World STEM Festival – www.worldstemfest.org

İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi – www.aydin.edu.tr

Türkiye STEM Eğitimi Birliği – ww.stemtr.org

World STEM Education Conference – www.worldstemed.org

Facebook: www.facebook.com/drakgunduz

Twitter: www.twitter.com/devrimakgunduz

Instagram: www. instagram.com/devrimakgunduz