Kimdir?

ÖZGEÇMİŞ

Güncellenme Tarihi: 06.2024

  1. ADI SOYADI: PROF. DR. DEVRİM AKGÜNDÜZ
Türkçe Kısa CV
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamladı. MEB ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. STEM eğitimi, proje hazırlama teknikleri ve yönetimi, harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya, eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, uluslararası değerlendirme sınavları ve eğitimde inovasyon ile ilgili on binlerce öğretmen, yönetici ve öğrenciye konferans, seminer ve hizmet içi eğitim verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti ile IVLP (2009) ve yürütücüsü olduğu STEM projesi (2014) kapsamında ABD’de 10 Eyalet ve 32 şehirde 50 toplantıya katıldı. ABD’de Bilim Merkezleri, Müzeler, Düşünce Kuruluşları, Bakanlıklar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Okullar, Kütüphaneler, Yerel Yönetimler ve Enstitülerde temaslarda bulundu. 2006’da Türkiye’nin ilk proje sitesi olan Proje Okulunu projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), World STEM Organizasyonunu (worldstem.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurdu. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yaptı. TÜBİTAK, UNESCO, TÜSİAD, Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı fonlu STEM projelerinin yürütücülüğünü yapmıştır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeliği, STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Ayrıca; STEM Laboratuvarı, STEM Okulu ve STEM Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan STEM Öğretmeni Sertifika Programını (www.stemokulu.com), World STEM Education Conference (worldstemed.com) ve World STEM Festival (worldstemfest.com) adlı organizasyonları yönetmektedir.
English Short CV:
He completed his undergraduate and graduate studies at Gazi University and his Ph.D. at Marmara University in the field of Science Education. He worked as a teacher, project coordinator, consultant, expert, director, lecturer and faculty member at various levels of the Ministry of National Education and universities. At the invitation of the US State Department, he participated in 50 meetings in 10 states and 32 provinces in the USA within the scope of IVLP (2009) and STEM project (2014). He studied Science Centers, Museums, Think Tanks, Secretaries, Universities, educational institutions, Schools, Libraries, Local Authorities and Institutes in the USA. He is a writer and editor of the book of STEM Education Turkey Report book, A Comprehensive Assessment on Turkey STEM Education, The Integration of STEM Education to Curriculum. He is the editor and author of STEM education in Theory and Practices from Preschool to University, Technological Approaches in Science and Mathematics Education. STEM Education for Industry 4.0 in Vocational Technical High Schools book has been published by TÜSİAD. He has articles, books, papers, certificate programs, projects and conferences covering all levels from pre-school to university on STEM education, science education, blended learning, technology integration, TPACK and the use of social media in education. He is the director of STEM projects funded by TUBITAK, UNESCO, TUSIAD, European Union and US Department of State. Dr. Akgunduz is currently a faculty member in the Department of Elementary Education at the Faculty of Education at Istanbul Aydın University and the Director of the Research and Application Center for STEM Education. He is the director of STEM School and STEM Laboratory. Dr. Akgunduz also manages STEM Teacher and STEM Coordinatorship Certificate Program, which aims to train STEM teachers, and World STEM Education Conference (www.worldstemed.org) and World STEM Festival (www.worldstemfest.com).
ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARI
Türkiye’nin ilk STEM Laboratuvarını kurdu ve laboratuvarda STEM, Maker, Robotik, Kodlama ile ilgili K-12 öğrencileri, öğretmen adayları ve öğretmenlerle çalıştı.Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi olan STEM Öğretmeni Sertifika Programını ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan Promoting STEM (Science, Technology, Engineering And Math) Education Among Economically Dsadvantaged Youth, Especially Among Girls projesi ile başlattı. Şu ana kadar 27 programda 600’den fazla STEM öğretmeni yetiştirdi.2033 Türkiye Eğitim Politikaları ve Strateji Belgesinin (2033 Eğitim Vizyonu)tasarımını, editörlüğünü ve 8 bölümün yazarlığını yaptı.Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme raporlarının editörlüğünü ve yazarlığı yaptı. Teknolojik Öğrenme Modelleri, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve STEM eğitimi üzerine kitapları, makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.STEM Okulu (www.stemokulu.com) ve Türkiye STEM Eğitimi Birliği (www.stemtr.org) organizasyonlarını kurdu. STEM Okulu Dönüşüm programını hazırladı ve birçok okulda uyguladı.Üniversite bünyesindeki ilk araştırma merkezi olan İAÜ STEM Merkezini kurdu.Türkiye’de bir eğitim fakültesinde ilk defa STEM Öğretimi dersini açtı ve başarıyla uyguladı.100’den fazla davetli konuşmacı olarak konferans ve sempozyumlarda konuştu.Okul öncesinden üniversiteye kadar binlerce öğrenciye STEM eğitimi verdi.Üstün/Özel yeteneklilerde STEM eğitimi ilgili Türkiye’deki ilk çalışmaları gerçekleştirdi.Birçok okulda STEM eğitimi danışmanlığı ve bilim kurulu üyeliği yapmaktadır. Okullarda STEM Okulu dönüşüm programlarını uygulamaktadır.TÜSİAD, UNESCO, TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliği yaparak Birçok projede yürütücü, araştırmacı, uzman vb. görevleri bulunmaktadır.Türkiye’nin ilk Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı programının koordinatörlüğünü yürüttü.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Postadevrimakgunduz@aydın.edu.tr devrimakgunduz@gmail.com
Web Sitesiİstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi (www.aydin.edu.tr)
Devrim Akgündüz Kişisel– www.devrimakgunduz.com
World STEM – www.worldstem.org
STEM Okulu – www.stemokulu.com
Proje Okulu – www.projeokulu.com
World STEM Festival – www.worldstemfest.com
World STEM Education Conference-www.worldstemed.com
Türkiye STEM Eğitimi Birliği www.stemtr.org
STEM Merkezi-www.stemmerkezi.com
Xedu Space-https://xedu.space
Sosyal Medya SitesiX: X.com/devrimakgunduz
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/drakgunduz/
AKADEMİK BAĞLANTILARATIF SAYISI
ORCID (10)0000-0002-4684-8416N/A
GOOGLE SCHOLARProfile git2456
SCOPUS (10)57188706223143
WOS (3)R-7355-201628
RESEARCHGATEProfile git658
ACADEMIAProfile git55600 (görüntüleme)
TR DİZİN (6)Profile git67
SOBIADProfile git1347
  • EĞİTİM BİLGİLERİ
DereceAlanÜniversiteYıl
Lisans  Fen Bilgisi ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi25 Ağustos 1999
Y. Lisans Fen Bilgisi ÖğretmenliğiGazi Üniversitesi30 Ekim 2002
Doktora  Fen Bilgisi ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi15 Mart 2013
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Akgündüz, D. (2002-Ekim). İlköğretim fen bilgisi dersi öğretimi 6. sınıf biyoloji konularında kavram haritalarının kullanılması ve başarıya olan etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şenol Bal
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Akgündüz, D. (2013-Mart). Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin başarı, motivasyon, tutum ve kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Danışman: Doç. Dr. Orhan Akınoğlu
  • AKADEMİK VE İDARİ DENEYİM
UnvanıGörev YeriYıl
Prof. Dr.İstanbul Aydın Üniversitesi2024-
Doç. Dr.İstanbul Aydın Üniversitesi2019-2024
Yrd. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesiİstanbul Aydın Üniversitesi2014-2019
Öğretim Görevlisiİstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi2013-2014
Öğretim GörevlisiBahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi2008-2010

Diğer Akademik, İdari Görev Deneyimi

GöreviKuruluşTarih
Kurucu/Müdürİstanbul Aydın Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (STEM)2015/2019-…
Kurucu/Müdürİstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBTAM) – ebtam.Aydın.edu.tr2014-…
KurucuYükseköğretim Araştırmaları Merkezi2015
Bölüm Başkanıİstanbul Aydın Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi2014-2017
Fakülte Kurulu Üyesiİstanbul Aydın Üniversitesi – Eğitim Fakültesi2014-2018
Eğitim Çalışma Grubu ÜyesiTÜSİAD2015-…
STEM Çalışma Grubu ÜyesiTÜSİAD2015-…
Bilim Kurulu ÜyesiBİL Eğitim Kurumları2015-…
Eğitim Bilim Kurulu ÜyesiTürkiye Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Vakfı2016-…
KurucuWorld STEM Festival – www.worldstemfestival.org2016-…
KurucuWorld STEM Education Conference – www.worldstemed.org2017-…
Kurucu- DirektörProje Okulu (Project School-www.projeokulu.com)2006-…
Kurucu- DirektörSTEM Okulu – www.stemokulu.com2015-…
Kurucu- DirektörAraştıran Öğretmen Akademisi2015-…
KurucuTürkiye STEM Eğitimi Birliği2015-…
Danışman (STEM Eğitimi)Bahçelievler Elit Gençler Eğitim Kurumu2016-2019
Danışman (STEM Eğitimi)Samsun Atakum Anıt Eğitim Kurumları2016-2019
Danışman (STEM Eğitimi)BİL Eğitim Kurumları2016-…
Danışman (STEM Eğitimi)Manisa Organize Sanayii Teknik Anadolu Lisesi2017-2018
Danışman (STEM Eğitimi)Vizyon Koleji2015-2016
Kurucu/Proje UzmanıBahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi2008-2010
Genel Yayın Yönetmeniİstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Platformu – egitimplatformu.Aydın.edu.tr  2014-2017
AKTS & Erasmus Koordinatörüİstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2014-2017
Proje Koordinatörüİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü2005-2010